0 % spoluúčasť

ALEBO náhradné vozidlo ZDARMA.
Spoluúčasť

V servisnej sieti Porsche Inter Auto Slovakia sme pre vás pripravili akciu, vďaka ktorej vám nezmizne úsmev z tváre ani pri prípade poistnej udalosti. V prípade poistnej udalosti bez vinníka vám poskytneme ZĽAVU z fakturovanej ceny opravy, ktorou je možné pokryť náklady spoluúčasti z havarijného poistenia vozidla až do výšky spoluúčasti 5 %.

Akcia nulová spoluúčasť, alebo náhradné vozidlo zdarma platí pre všetky uvedené poistné udalosti pri cene opravy nad 500 € s DPH* a na zákazníka, ktorý je zároveň majiteľ vozidla**, s jednou poistnou udalosťou na jedno vozidlo.

______

 * Ak je fakturovaná cena opravy v rozsahu od 500 € s DPH – 3 300 € s DPH, preplatíme 165 €. V prípade, že faktúra za opravu presiahne sumu 3 300 € s DPH, preplatíme spoluúčasť vo výške 5 % z celkovej sumy za opravu.

** A podľa znenia rámcovej zmluvy.