Názov prevádzky:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
odštepný závod Nitra
Sídlo prevádzky:
Bratislavská 18
949 01 Nitra
Právna forma:
Telefón:
+421 37 6933369
Fax:
E-Mail:
IČO
31319459
Sídlo spoločnosti:
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020314472
IBAN:
BIC
GISA