Čistenie a dezinfekcia klimatizácie

Čistenie a dezinfekcia klimatizácie
V súvislosti s bezpečnostnými a hygienickými opatreniami počas mimoriadnej situácie s COVID19.
.
401348d583c44464ba4d3b2c2bec2f8b
e48c6998336441c09c1570440618a58a